Dieren

Uw dieren zijn in onze kliniek in goede handen!

Een kat erbij

U wilt er graag een kat bij, maar hoe pak je dit aan? Wij helpen en adviseren u graag hoe u dit het best aan kunt pakken. Een kat is van nature een solitair dier. Dat betekend dat een kat graag zonder andere katten leeft. Sommige dieren zijn wel heel sociaal en kunnen juist goed samen leven. Het is ook verschillend per ras. Sphynxen leven bijvoorbeeld juist graag samen met andere katten.

Voorbereiding

Een goede introductie begint met een goede voorbereiding. Voordat de nieuwe kat komt, is het van belang een aparte kamer voor de nieuwkomer in te richten met een kattenbak, water, voer en een aantal rust-en schuilplaatsen. Ook is het verstandig om van te voren zowel in de aparte ruimte als in het andere deel van het huis een feromoon verdamper te installeren en deze minimaal vier weken te laten hangen. Een dergelijke verdamper verspreid kunstmatige feromonen, stoffen die katten ook afscheiden en het gevoel van bekendheid met de omgeving vergroten. Het is de bedoeling de kat voorlopig apart te houden en hem eerst de gelegenheid geven volledig vertrouwd te raken met de nieuwe omgeving en de eigenaar. Pas op het moment dat de nieuwe kat normaal eet, rust en de eigenaar benadert, kan hij volgens onderstaande stappen geïntroduceerd worden aan de al aanwezige kat(ten). Het kan zijn dat ondanks alle voorbereidingen het toch niet klikt tussen de katten. Zorg daarom altijd voor een plan B.

 

Stap 1: Geuren introduceren:

Katten herkennen andere groepsleden voornamelijk via geur. Daarom is het allereerst van belang bekendheid met elkaars geuren te creëren. De eigenaar zal met aparte doekjes de geur van de nieuwe en al aanwezige kat (ten) moeten verzamelen door ze iedere met een doekje te aaien, beginnend bij de wang, via de flank en eindigend bij de staartbasis. De doekjes moeten apart bewaard worden met de naam van de kat erop. Wanneer de eigenaar de nieuwe kat gaat begroeten of eten geven, dient de eigenaar het doekje van de andere kat om zijn hand te wikkelen en de hand kort aan de te bieden om aan te ruiken. Als het een angstige of agressieve reactie uitlokt, is het belangrijk geen verder contact af te dwingen. Bij meerdere katten in huis zal iedere geur apart aan de nieuwkomer aangeboden krijgen. De al aanwezige kat(ten) moeten uiteraard op de zelfde wijze de geur van de nieuwkomer aangeboden krijgen. Bij een herhaaldelijke aanbieding van de doekjes zouden de katten er uiteindelijk tegen aan moeten wrijven of de geur moeten negeren. Wanneer alle katten op deze manier reageren is het tijd om naar de volgende fase te gaan.

 

Stap 2: Geuren uitwisselen:

De geuren kunnen nu gemengd worden door de doekjes bij elkaar in een zak te doen. De doekjes met de gecombineerde geur kunnen dan op dezelfde manier als hier boven gebruikt worden. Op het moment dat de katten tegen het doekje aan wrijven of de geur negeren, kan de eigenaar ook zijn handen met de gemengde geur inwrijven. Zo zullen de katten zichzelf met de nieuwe geur markeren als ze de eigenaar begroeten. Het doekje kan tevens tegen objecten gewreven worden waar de katten regelmatig zelf tegen aanwrijven, inclusief de benen van de eigenaar. Daarnaast kan de eigenaar in dit stadium de katten om en m aaien zonder tussen door de handen te wassen, of kleedjes waarop de katten liggen uitwisselen.

Op het moment dat alle katten de nieuwe geur accepteren en tegen de hand en anderen objecten die gemarkeerd zijn met het doekje wrijven is het tijd om naar de volgende fase te gaan.

Stap 3: Verkenning starten en positieve associaties vormen

De nieuwe kat moet nu regelmatig de mogelijkheid krijgen om de rest van het huis re onderzoeken, terwijl de andere kat opgesloten wordt in de ruimte van de nieuwkomer. Bij het wisselen van locatie moet worden voorkomen dat de katten elkaar tegen komen dus een derde ruimte als tussensluis gebruikt worden. De nieuwe kat krijgt zo de gelegenheid om alle schuil- en vlucht mogelijkheden in huis te ontdekken zodat hij als de katten elkaar ontmoeten, zich minder kwetsbaar voelt. Tegelijkertijd kan er in dit stadium begonnen worden met het vormen van positieve associaties. De eigenaar moet hiervoor eerst uitzoeken wat de favoriete beloning is van de katten;  een kattensnoepje, wat natvoer of een beetje slagroom. Deze beloning kan aan beide zijde van de dichte deur op ruime afstand worden aangeboden worden als de katten geen agressie of angst vertonen. De beloning  kan vervolgens per sessie wat dichter bij de deur aangeboden worden. Als de beloning dicht bij de deur gegeven kan worden en de nieuwe kat vertrouwd is met de rest van het huis, is het tijd om naar de volgende fase te gaan.

 

Stap 4: onder toezicht bij elkaar

De katten mogen elkaar nu gaan zien maar zonder risico op het uitvoeren van een aanval. Dat kan door een glazen deur of hordeur te gebruiken. Als beide niet mogelijk zijn dan kan een deurkiertje gebruikt worden. Al het visuele contact dient in gecontroleerde sessies te gebeuren waarbij de katten een beloning aangeboden krijgen en het zicht daarna weer onmogelijk gemaakt wordt. Deze beloning dient in eerste instantie weer op ruime afstand aangeboden te worden en alleen als de katten geen angst of agressie vertonen. Vervolgens kan de beloning per sessie dichter bij de glazen deur of hordeur aangeboden worden. Als de beloning dicht bij de opening gegeven kan worden, kunnen de katten onder toezicht bij elkaar gelaten worden. Vervolgens kan de periode samen geleidelijk worden opgebouwd. Mocht een van de katten in dit stadium continu angst of agressie vertonen dan is het verstandig om een gespecialiseerde hulp te zoeken en een gedragsdeskundige in te schakelen. De benodigde tijd voor het introductie proces kan variëren van een paar weken tot een paar maanden.

 

Sociale stress verminderen

Om na de introductie sociale stress en bijhorende gedragsproblemen als agressie, onzindelijkheid, angst en sproeien te voorkomen, is het belangrijk te zorgen voor een inrichting die het de katten mogelijk maakt elkaar uit de weg te gaan. Dit kan door voldoende water- en voer- plaatsen, slaap plekjes en kattenbakken op verschillende plekken in huis aan te bieden en te zorgen voor meerdere hoge plekken en goede schuilplaatsen op verschillende locaties. De katten kunnen elkaar dan altijd vermijden als ze willen.

Onderzoek suggereert dat verwante katten meer vriendschappelijke interacties hebben dan katten die geen familie band met elkaar hebben. Dit zogenaamde sociaal gedrag bestaat uit elkaar wassen, tegen elkaar aanwrijven, samen spelen, neus-neus contact en lichamelijk contact tijdens het rusten of slapen.

 

Wilt u graag nu meer advies en informatie? Neem dan contact op kattengedrag@dierenkliniekdewaalsprong.nl

katten samen

Dierenkliniek de Waalsprong

Carbatinastraat 13
6515 GM Nijmegen(Oosterhout)
Gelegen tussen Elst en Lent
024 - 303 11 01

Doorzoek de website