Dieren

Uw dieren zijn in onze kliniek in goede handen!

Castratie

Castreren van een reu wordt uitgevoerd door het weghalen van de testikels of hormooninvloeden van de testikels. In tegenstelling tot bij de teef is er niet standaard op jonge leeftijd een indicatie om een castratie uit te voeren. Een intacte reu ondervindt namelijk geen negatieve invloeden vanuit de testes. Er zijn echter wel indicaties waarbij het nodig kan zijn om een reu te castreren. In principe mag een reu vanaf de leeftijd van 6 maanden gecastreerd worden indien hier een indicatie voor is.

Chemisch of chirurgisch castreren

Het castreren van een reu kan zowel chemisch als chirurgisch gebeuren. Bij een chemische castratie wordt er een chip onder de huid in gebracht die gedurende een periode van 6 of van 12 maanden een stof af geeft die de hormonale invloed van de testikels onderdrukt. Het gedrag kan de eerste 6 weken erger worden voordat de chemische castratie effectief is. Het uitvoeren van een chemische castratie kan tijdens het consult worden uitgevoerd. De chip wordt met behulp van een naald onder de huid aangebracht, het is te vergelijken met het plaatsen van een chip. De andere mogelijkheid om een reu te castreren is doormiddel van een operatieve ingreep. Tijdens de operatie wordt er een kleine sneden tussen het scrotum en de penis gemaakt waardoor de testikels verwijderd worden. Uit ervaringen merken we dat honden na deze operatieve ingreep erg snel herstellen en hier weinig last van ondervinden. Indien u uw hond bij ons laat castreren kunt u een afspraak maken bij onze kliniek. Uw hond wordt ’s morgens op de kliniek gebracht en wordt gedurende de ochtend gecastreerd. Als hij goed wakker is en goed kan lopen mag hij weer mee naar huis. U krijgt van ons pijnstilling mee gedurende enkele dagen en in overleg met u kiezen we voor een pet-shirt zodat hij er niet meer aan kan likken.

Indicatie voor het castreren van een reu

Een reu hoeft niet standaard gecastreerd te worden maar er zijn wel enkele indicaties die aanleiding geven tot het uitvoeren van een castratie.
Verminderd het weglopen. Een intacte reu gaat meer op onderzoek uit met name als er intacte teven in de buurt zijn. Door het castreren van uw reu is de kans kleiner hij wegloopt en achter loopse teven gaat. Echter hangt dit ook samen met het gedrag en is het uitvoeren van een castratie niet altijd een goede oplossing

Minder paringsdrang
Sommige reuen hebben erg de aandrang op bepaalde objecten te rijden. Dit kunnen knuffels of speeltjes zijn maar soms kunnen ze dit ook op mensen doen. Het castreren van een reu verminderd de seksuele aandrang.

Chronische voorhuidontsteking
Intacte reuen kunnen last hebben van een voorhuidontsteking waardoor er pussige vloeistof uit de voorhuid van de reu drupt. De ernst van deze voorhuidontsteking kan erg uiteenlopen van een beetje aanslag tot het constant laten vallen van druppels uit de voorhuid. De voorhuidontsteking kan bestreden worden door het voorhuid te reinigen met een reiniger echter is dit geen doeltreffende behandeling. Indien er gestopt wordt met het reinigen komt de infectie vaak weer terug. Het uitvoeren van een castratie verminderd de voorhuidontsteking bij de reu.

Dominantie en omgang met andere honden
Sommige reuen kunnen erg dominant zijn naar andere honden maar ook naar andere mensen of zelfs de eigen baas. Het uitvoeren van een castratie kan bijdragen aan het verminderen van de dominantie en het verbeteren van de omgang met andere honden en mensen. In dat geval maakt een castratie de hond tot een aanhankelijkere en aangenamere huisgenoot. Indien er echte gedragsproblemen aanwezig zijn

In huis plassen en markeren
Castratie kan zorgen voor het verminderen van het plassen in huis als gevolg van markeergedrag. Het gedrag van een hond heeft ook invloed op het markeergedrag en het in huisplassen. Castratie op zich is niet altijd een oplossing voor dit probleem.

Medische indicatie
Er zijn enkele medische indicaties waarbij een castratie geadviseerd wordt. Indien er bij de reu prostaat problemen optreden wordt geadviseerd om een castratie uit te voeren. Prostaat problemen bij de intacte reu bestaan voornamelijk uit ontsteking van de prostaat (prostatitis) en goedaardige vergroting van de prostaat (benigne prostaat hyperplasie). Prostaat tumoren komen minder vaak voor bij intacte reuen. Tevens geven testikeltumoren en peri-anaalkliertumoren aanleiding tot het castreren van de reu zodat er minder progressie optreedt van de tumoren.

Nadelen van een castratie

Uiteraard zitten er ook enkele nadelen aan een castratie. Indien er een chirurgische castratie wordt uitgevoerd is het effect onomkeerbaar. Indien het gewenste gedrag van de hond niet verbeterd zal de castratie niet kunnen worden terug gedraaid. In geval van een chemische castratie is dit echter wel mogelijk. Indien een reu gecastreerd wordt heeft hij vaak meer eetlust en minder energie nodig waardoor er een kans bestaat op overgewicht. Het is niet zo dat een hond dik wordt als gevolg van een castratie. Gecastreerde reuen die te veel te eten krijgen kunnen te zwaar worden.
De keuze voor een castratie van uw hond en de vraag of het gewenste effect bereikt kan worden is niet eenvoudig. Het verschilt per hond en per situatie of het verstandig is een castratie uit te voeren en welke manier van castratie gebruikt gaat worden. Om tot een weloverwogen keuze voor castratie te komen adviseren wij u om een afspraak te maken bij ons op dierenkliniek de Waalsprong zodat wij uw situatie kunnen bekijken en een advies kunnen vormen.

Conclusie

Ons advies is om een reu, zonder (medische) indicatie, niet te laten castreren. De keuze om te castreren hangt af van de omgeving, het karakter of eventuele bijkomende problemen. Wij zullen met u bespreken wat voor uw hond de beste keuze is.

pand

Dierenkliniek de Waalsprong

Carbatinastraat 13
6515 GM Nijmegen(Oosterhout)
Gelegen tussen Elst en Lent
024 - 303 11 01

Doorzoek de website